MAJĄC NA UWADZE ROSNĄCĄ LICZBĘ ZAKAŻEŃ COVID-19 , ZARZĄD ROD  „RAJ” INFORMUJE, ŻE  W MIESIĄCU KWIETNIU  KASA NIE BĘDZIE CZYNNA. WPŁATY ZA DZIAŁKĘ  NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO OGRODU NR 25 1050 1054 1000 0023 2623 5351

ZARZĄD  PROSI RÓWNIEŻ O OGRANICZENIE WIZYT W BIURZE DO SPRAW NAJPILNIEJSZYCH .

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWNIA OGRODU  I OPŁAT MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TELEFONU :

PREZES    662- 605-598     W GODZINACH 10°°- 15°°

ZARZĄD 515-603-035     W GODZINACH 16°°- 18°°

LUB MAILOWO : rod.raj@wp.pl