Opłaty za działkę na rok 2021 uchwalone na WZ w dniu 18 Lipca

Składka uchwalona przez KR PZD w wysokości – 6 zł

Opłata ogrodowa uchwalona na Walnym Zebraniu Uchwałą Nr 4/2021 w wysokości 1,10 zł za m² działki (w tym opłata na zarządzanie 0,09 zł za m²)

Opłata energetyczna za działkę uchwalona na WZ Uchwałą Nr 5/2021 – 20zł

Opłata wodna za działkę uchwalona na WZ Uchwałą Nr 6/2021 – 14 zł

Opłata za wywóz śmieci za działkę – 100 zł

UWAGA !

Przy działce 300 m² opłata roczna za 2021 rok wynosi 470 zł .