Miesiąc: Listopad 2016

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI ODSETEK USTAWOWYCH

ZGODNIE Z § 150 UST.1 STATUTU PZD W PRZYPADKU NIEOPŁACENIA W TERMINIE DO 30 CZERWCA 2016 SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ LUB OPŁAT OGRODOWYCH , ZARZĄD ROD OBOWIĄZANY JEST NALICZYĆ ODSETKI USTAWOWE ZA ZWŁOKĘ , KTÓRE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU WYNOSZĄ  7 % Podstawa prawna : ustawa z dnia 9 października 2015 o zmianie ustawy o terminach [Continue]

Miesięczne opłaty za prąd

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 14/2016 Walnego Zebrania użytkownicy działek przebywający na terenie ROD Raj przez cały rok, zobowiązani są do uiszczania opłat za energię elektryczną co miesiąc, niezależnie od zużycia KWH. Brak uregulowania należności będzie skutkować natychmiastowym wyłączeniem energii bez uprzedniego powiadomienia użytkownika działki.

Zaległości finansowe działkowiczów

Informujemy, że wielu członków nadal zalega z płatnościami. Dlatego informujemy, że Zarząd ROD Raj nie będzie rozpatrywać żadnych wniosków, pism. Zaległości dotyczą nie tylko opłat za działkę, ale również za zużytą energię elektryczną. Zarząd ROD Raj działa w tym przypadku w oparciu o Uchwałę nr 14/2016 z dnia 10 kwietnia 2016 roku Walnego Zebrania, a [Continue]

Spalanie na działkach

W okresie jesiennym robimy porządki przed zimą w naszych ogródkach. Usuwamy opadłe liście z drzew, resztki uschniętych roślin itp. Niestety odnotowaliśmy przypadki, kiedy działkowicze spalali te odpady, co jest zabronione. Pragniemy poinformować, że zakaz ten jest nie tylko opisany w Regulaminie ROD Raj, ale także w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stołecznego [Continue]

Co robić w przypadku awarii prądu?

Informujemy, że dostawcą energii elektrycznej na terenie ROD Raj jest firma Stoen. Zgodnie z umową przyłącze jest dostosowane mocą i zabezpieczone do zasilania sieci ogólnoogrodowej oraz grupy urządzeń ogrodowych. Ponadto każdy działkowicz ma zapewnione wsparcie elektryka, który pełni swoje dyżury na naszym terenie.

Wsparcie ze strony Straży Miejskiej

Informujemy, że w celu działania na rzecz bezpieczeństwa na terenie ROD Raj uruchomiliśmy nadzór prewencyjny Straży Miejskiej. W przypadku, gdy zauważycie dewastacje, włamanie, czy pobyt obcych osób na terenie naszych ogródków, zgłaszajcie takie sprawy pod bezpłatny numer telefonu 986. Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo. Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo w naszych ogródkach.