Miesiąc: Styczeń 2017

REMONT GŁÓWNEJ ALEJKI

                                                                          SZANOWNI DZIAŁKOWCY !!!   Pomimo informacji dotyczących partycypowania działkowców w remont drogi głównej, do chwili obecnej wpłacono kwotę 3.388,30 zł. ( 63 działki dokonały wpłat). Na walnym zebraniu w dniu 10 kwietnia 2016 roku na naprawę drogi głównej na odcinku BRAMA GŁÓWNA- DZIAŁKA NR 118 działkowcy ustalili zbieranie wpłat na rzecz ogrodu , które [Continue]

ZASADA WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW OD 1.I.2017

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16.IV.2004 o ochronie przyrody, która weszła w życie 1.I.2017 w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów- także nadziałkach w ROD . Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, [Continue]