Miesiąc: Luty 2017

Ważny komunikat!

W ubiegłym roku, w czasie przeglądu działek, działkowcy u których stwierdzono wystające gałęzie drzew poza obręb działki zostali zobowiązani do usunięcia tych nieprawidłowości. ( § 55 Regulaminu ROD) W miesiącu marcu 2017 zarząd ROD „RAJ” dokona przeglądu działek pod kątem wykonania cięć gałęzi wystających poza działkę. W miesiącu  kwietniu 2017 zostanie wynajęta firma zewnętrzna, a [Continue]