Miesiąc: Październik 2017

Przypomnienie

PRZYPOMINAMY SZANOWNYM DZIAŁKOWCOM, ŻE DBANIE O ALEJKĘ PRZY DZIAŁCE NALEŻY DO ICH OBOWIĄZKÓW ZGODNIE Z § 67 REGULAMINU ROD :  KOSZENIE RÓWNANIE NAWIERZCHNI USUWANIE PRZEROSTÓW WYCHODZĄCYCH POZA OBSZAR DZIAŁKI , ZARÓWNO DO SĄSIADÓW JAK I TEŻ NA PRZYLEGŁĄ ALEJKĘ RÓWNIEŻ ROWY MELIORACYJNE PRZYLEGŁE DO DZIAŁEK  WINNY BYĆ UTRZYMYWANE W CZYSTOŚCI  KOSZENIE USUWANIE KRZEWÓW I ROŚLINNOŚCI, [Continue]

Komunikat w sprawie odpadów

ZARZĄD ROD „RAJ”   INFORMUJE, ŻE OD DNIA 1 LISTOPADA 2017 DO DNIA 31 MARCA 2018 NIE BĘDZIE PODSTAWIANY KONTENER ! UPRASZA SIĘ WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW DO NIE SKŁADOWANIA ŚMIECI W OBRĘBIE MIEJSCA KONTENERA !

Dyżury członków zarządu w okresie zimowym

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA POCZĄWSZY OD DNIA 1 LISTOPADA 2017 DO DNIA 31.III.2018 NIE BĘDĄ PEŁNIONE DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ NIE BĘDZIE FUNKCJONOWAŁA KASA. WPŁATY ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO  25 1050 1054 1000 0023 2623 5351 Zarząd ROD „RAJ” będzie czynny w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach 11ºº – 14ºº.

Zamknięcie wodociągu na sezon zimowy

W DNIU 21  PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU NASTĄPI ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NA OKRES PRZERWY ZIMOWEJ . UPRZEJMIE PROSIMY O ODKRĘCENIE WSZYSTKICH KRANÓW W ALTANACH I NA TERENIE SWOICH OGRÓDKÓW W TYM DNIU, ABY WODA MOGŁA SWOBODNIE WYPŁYNĄĆ. NASTĘPNIE PROSIMY O ZAKRĘCENIE KRANÓW W DNIU 22.X.2017  W CELU UMOŻLIWIENIA USUNIĘCIA POZOSTAŁEJ WODY PRZY  POMOCY SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZE STUDZIENEK . [Continue]