Miesiąc: Listopad 2017

INFORMACJA W SPRAWIE PRZEPROWADZONYCH REMONTÓW W 2017

Zarząd ROD „RAJ” informuje, że zrealizował plan remontów ustalony na Walnym Zebraniu w dniu 2 kwietnia 2017, a mianowicie : -Uruchomienie wodociągu ogrodowego po sezonie zimowym w dniu 8.IV.2017 -Zamknięcie wodociągu ogrodowego na sezon zimowy w dniu 21.X.2017 Nadmieniamy, że kran z wodą jest dostępny przy świetlicy do czasu wystąpienia przymrozków. -Konserwacje rowów melioracyjnych przez [Continue]

Zbliża się termin wyłączenia energii elektrycznej na okres zimowy w altanach. Do dnia 31 października 2017 wpłynęło 120 wniosków o nie wyłączanie prądu . Zarząd ROD „RAJ” nie uwzględnił 9 wniosków z powodu nie uregulowania zaległości za zużytą energię       ( termin minął 10 listopada 2017) a także wniosków działkowiczów , którzy od wielu lat w [Continue]