Miesiąc: Luty 2018

UAKTUALNIJ DANE OSOBOWE !!!

W najbliższym czasie będą wysyłane zaproszenia na Walne Zebranie, dlatego też zarząd ROD „RAJ” zwraca się z prośbą do działkowców o uaktualnienie swoich danych osobowych dotyczących adresu zamieszkania.   Ponadto, jeśli posiadacie adres mailowy i wyrazicie pisemną zgodę na wysyłaniu korespondencji pocztą elektroniczną,  znacząco przyczynicie się do obniżenia kosztów zakupu znaczków pocztowych.

NOWA USTAWA „PRAWO WODNE”

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku, która poważnie zmienia dotychczasowe zasady gospodarowania zasobami wodnymi. Ustawa wprowadza obowiązek uiszczania przez wszystkich korzystających                 ( ROD -y również) opłat za pobór wód powierzchniowych i podziemnych. Wysokość opłat będzie zależała od ilości pobranej wody. W związku z tym  możliwe, że nasz [Continue]

KRAJOWY ZJAZD DOKONAŁ ZMIANY STATUTU PZD

Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 9 grudnia 2017 roku przyjął uchwałę o zmianie statutu, która dostosowała regulacje związkowe do nowych przepisów ustawy o stowarzyszeniach , jak również udoskonaliła inne zapisy statutowe według potrzeb działkowców, ogrodów i Związku. Nadmieniamy, że zmiany te jeszcze nie weszły w życie, gdyż zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z [Continue]