Miesiąc: Kwiecień 2018

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA Z 21.04.2018

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałami podjętymi na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 21.04.2018 które są do dostępne w zakładce Uchwały Walnego Zebrania oraz z Regulaminem zakładania wodomierzy na działce i regulaminem bezpieczeństwa  Do pobrania

INFORMACJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ I PODJĘTYCH UCHWAŁ NA WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM W DNIU 21 kwietnia 2018

         WALNE ZEBRANIE UCHWALIŁO I ZATWIERDZIŁO  sprawozdanie zarządu za rok 2017 sprawozdanie Finansowe za ROK 2017 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017 Plan pracy na rok 2018 UCHWAŁA W SPRAWIE WYNIKÓW WYBORÓW uzupełniającycH DO ORGANÓW PZD UchwałA w Sprawie WYSOKOŚCI POSZCZEGÓLNYCH OPŁAT OGRODOWYCH I TERMINU ICH WNOSZENIA          UchwałA W SPRAWIE PRELIMINARZY [Continue]

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NA ROK 2018

SKŁADKA CZŁONKOWSKA UCHWALONA UCHWAŁĄ NR 9/XI/2016 PRZEZ KR PZD – 6 ZŁ OPŁATA NA ZARZĄDZANIE UCHWALONA UCHWAŁĄ NR 2/XVIII/2017 PRZEZ KR PZD  – 0,08 ZŁ ZA m² DZIAŁKI OPŁATA OGRODOWA UCHWALONA NA WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM W DNIU 21.04.2018 UCHWAŁĄ NR 5/2018 – 1,01 ZŁ ZA m² DZIAŁKI OPŁATA ENERGETYCZNA ZA DZIAŁKĘ – 17 ZŁ ENERGIA ELEKTRYCZNA ZA [Continue]

Komunikat w sprawie wody

W dniu 14 kwietnia 2018 roku podejmujemy pierwszą próbę uruchomienia wodociągu ogrodowego. Uprzejmie prosimy o pozakręcanie wszystkich kranów w altanie oraz na terenie ogródka, aby uniknąć zalania i szkód. Prosimy również o sprawdzenie, czy nie został ukradziony zawór.