Miesiąc: Wrzesień 2018

Informacja

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE OD DNIA 20.IX.2018 DO ODWOŁANIA ZAMKNIĘTY BĘDZIE PARKING Z POWODU RĘBAKOWANIA GAŁĘZI. DZIAŁKOWCY, KTÓRZY ZAINTERESOWANI SĄ ZRĘBKAMI Z GAŁĘZI MOGĄ    WE WŁASNYM ZAKRESIE ZABIERAĆ JE Z MIEJSC RĘBAKOWANIA.

Rębakowanie gałęzi

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ORGANIZUJE JEDNORAZOWĄ AKCJĘ RĘBAKOWANIA ZALEGAJACYCH GAŁĘZI NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁKACH.  GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ W MIARĘ POCIĘTE. ZABRANIA  SIĘ SKŁADOWANIA DESEK, PŁYT I ELEMENTÓW DREWNIANYCH, TRAWY, KRZEWÓW Z KOLCAMI  A TAKŻE KARP ORAZ CAŁYCH DRZEW!!! SKŁADOWANIE W DNIACH 4.IX.2018 – 18.IX.2018 W MIEJSCACH WYZNACZONYCH : NA PARKINGU ZA SŁUPEM ELEKTRYCZNYM NA PLACU [Continue]