Miesiąc: Październik 2018

Remont drogi głównej

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE 15.X.2018 ROZPOCZYNA SIĘ REMONT DROGI NA ODCINKU DZIAŁKA NR 118 – ZARZĄD. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC – 26.XI.2018 ZARZĄD WZYWA WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW, A SZCZEGÓLNIE TYCH CO WJEŻDŻAJĄ I WYJEŻDŻAJĄ KILKA RAZY DZIENNIE O UMIARKOWANE KORZYSTANIE Z DRÓG. PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 19/2018 WALNEGO ZEBRANIA  Z DNIA 21 KWIETNIA [Continue]

KOMUNIKAT !!!

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA POCZĄWSZY OD DNIA 1 LISTOPADA 2018 DO DNIA 31.III.2019 NIE BĘDĄ PEŁNIONE DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ NIE BĘDZIE FUNKCJONOWAŁA KASA. WPŁATY ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO 25 1050 1054 1000 0023 2623 5351 Zarząd ROD „RAJ” czynny w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach 11ºº – 14ºº

Zamknięcie wodociągu na sezon zimowy.

W DNIU 27  PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU NASTĄPI ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NA OKRES PRZERWY ZIMOWEJ. UPRZEJMIE PROSIMY O ODKRĘCENIE WSZYSTKICH KRANÓW W ALTANACH I NA TERENIE SWOICH OGRÓDKÓW W TYM DNIU, ABY WODA MOGŁA SWOBODNIE WYPŁYNĄĆ. NASTĘPNIE PROSIMY O ZAKRĘCENIE KRANÓW W DNIU 28.X.2018  W CELU UMOŻLIWIENIA USUNIĘCIA POZOSTAŁEJ WODY PRZY POMOCY SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZE STUDZIENEK. ZARZĄD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI [Continue]

UWAGA DZIAŁKOWCY !!!

W przypadku zauważenia włamania do altany, kradzieży lub zniszczenia mienia Działkowców, zarząd ROD „RAJ” prosi o zawiadomienie :   Komisariatu Policji  Warszawa TARGÓWEK  CHODECKA 3/5 TEL.(22)603-81-71 

KOMUNIKAT

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 18/2018 WALNEGO ZEBRANIA  Z DN.21.04.br DZIAŁKOWCY, KTÓRZY PRZEBYWAJĄ NA DZIAŁKACH SEZONOWO ZOBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZANIA NALEŻNOŚCI ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  CO DWA MIESIĄCE NIEZALEŻNIE OD ZUŻYCIA KWH ORAZ NA KONIEC SEZONU LETNIEGO T.J. DO  31 PAŹDZIERNIKA KAŻDEGO ROKU. OPÓŹNIENIE W UISZCZANIU NALEŻNOŚCI SKUTKOWAĆ BĘDZIE NATYCHMIASTOWYM WYŁĄCZENIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA UŻYTKOWNIKA DZIAŁKI.

Kontener w okresie zimowym

ZARZĄD ROD „RAJ”  INFORMUJE, ŻE OD DNIA 1 LISTOPADA 2018 DO DNIA 31MARCA 2019 NIE BĘDZIE PODSTAWIANY KONTENER !!! UPRASZA SIĘ WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW DO NIE SKŁADOWANIA ŚMIECI W OBRĘBIE MIEJSCA KONTENERA !!!

Komunikat

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 18/2018 WALNEGO ZEBRANIA DZIAŁKOWCY, KTÓRZY PRZEBYWAJĄ NA  DZIAŁKACH CAŁOROCZNIE, ZOBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZANIA NALEŻNOŚCI ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CO MIESIĄC NIEZALEŻNIE OD ZUŻYCIA KWH. OPÓŹNIENIE W UISZCZANIU NALEŻNOŚCI SKUTKOWAĆ BĘDZIE NATYCHMIASTOWYM WYŁĄCZENIEM ENERGII  BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA UŻYTKOWNIKA DZIAŁKI.

Komunikat

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE  NIE BĘDZIE ROZPATRYWAĆ WNIOSKÓW  DZIAŁKOWCÓW , KTÓRZY NIE DOKONALI ZAPŁATY ZA DZIAŁKĘ LUB NIE UISZCZĄ  NA KONIEC SEZONU LETNIEGO NALEŻNOŚCI ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W 2018 ROKU LUB  PODNAJMUJĄ ALTANY.  POWYŻSZE USTALENIA ZOSTAŁY ZAWARTE W UCHWALE NR 18/2018 Z DNIA 21 KWIETNIA 2018 WALNEGO ZEBRANIA I ZARZĄD ROD „RAJ” JEST [Continue]

Komunikat

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE W CELU DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W OGRODZIE ZOSTAŁ URUCHOMIONY  NADZÓR PREWENCYJNY FUNKCJONARIUSZY VI ODDZIAŁU TERENOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ M.ST. WARSZAWY. WSZELKIE ZAUWAŻONE DEWASTACJE, WŁAMANIA DO ALTAN ORAZ POBYT OBCYCH OSÓB NA TERENIE OGRODU ZGŁASZAĆ PROSIMY  POD BEZPŁATNY NUMER TELEFONU FUNKCJONUJĄCY CAŁODOBOWO !!! NR 986