Miesiąc: Luty 2019

Alejki ogrodowe i samochody

  Przypomina się działkowcom , że obowiązuje uchwała nr 19/2018 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 21.04.2018 w sprawie korzystania z dróg przez kierujących pojazdami na terenie ROD „RAJ” , a w szczególności § 2 uchwały, który mówi : „ począwszy od 1 listopada do 31 marca w momencie rozmiękczenia nawierzchni alejek spowodowanej opadami deszczu lub [Continue]

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 2019

Na podstawie § 59 ust.1 Statutu PZD zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” zwołuje w dniu 28.IV.2019 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE członków zwyczajnych w ROD „RAJ”, które odbędzie się w świetlicy o godzinie 11°° . Zgodnie z § 61 ust.2 Statutu PZD w przypadku braku wymaganej ilości członków zwyczajnych , WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE odbędzie się w drugim [Continue]

Walne Zebranie 2019

Szanowni Działkowcy, w związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem prosimy o aktualizację swoich danych teleadresowych w celu dostarczenia ZAPROSZEŃ. Informacji można udzielić osobiście w biurze zarządu ROD RAJ w pierwszą niedzielę miesiąca lub mailowo pod adresem rod.raj@wp.pl .

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Szanowni Działkowcy,   Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli Rodzinny Ogród Działkowy funkcjonuje na terenie, którego przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest inne niż zieleń działkowa, to jest to podstawa do likwidacji takiego ogrodu. Dlatego też, tak ważnym jest podjęcie zintensyfikowanych działań zmierzających do zabezpieczenia przyszłości ogrodów, poprzez zapisanie terenów zajętych przez Rodzinne Ogrody Działkowe w powstającym Studium [Continue]