Miesiąc: Marzec 2019

Uruchomienie wodociągu ogrodowego

W dniu 6 kwietnia 2019 podejmujemy pierwszą próbę uruchomienia wodociągu ogrodowego. Uprzejmie prosimy o pozakręcanie wszystkich kranów w altanach i na terenie swoich ogródków, aby uniknąć zalania i szkód oraz sprawdzenie, czy nie został ukradziony zawór.  

Odpady za ogrodzeniem

W dniu 10 grudnia 2018 roku zarząd ROD „RAJ” wezwał działkowców , aby nie wyrzucali gałęzi, gabarytów, worków ze śmieciami za ogrodzenie od strony ulicy Ks. Zycha. Niestety, począwszy od działki nr 440 do działki nr 447 śmieci przybywa i to dzięki naszym działkowcom. Widok jest porażający, a ogród może być obciążony kosztami wywozu tych [Continue]

Dzik jest dziki

Zarząd ROD „RAJ” wystąpił ponownie z pismem do Lasów Miejskich z prośbą o interwencję w sprawie dzika pojawiającego się na terenie ogrodu. Informujemy, że zwierzęta te wykorzystują nieużytki, zakrzaczone grunty, słabiej zagospodarowane fragmenty ogrodów działkowych a także łatwy dostęp do pokarmu. Te wszystkie czynniki występują niestety u nas na ogrodzie. Bałagan, składowanie śmieci, przedmiotów niepotrzebnych [Continue]

Koty wolno żyjące na ogrodzie

Dla ograniczenia nadmiernej populacji kotów na terenie naszego ogrodu, zarząd podjął działania mające na celu powstrzymania ich dalszego rozmnażania. Koty w ekosystemie ogrodu mają do spełnienia pozytywną rolę i nie jest naszym zamiarem całkowita ich likwidacja. Chcemy rozwiązać ten problem w sposób rozsądny i humanitarny. Schwytane koty będą sterylizowane lub przekazane osobom zainteresowanym ich pozyskaniem. [Continue]

Wystające gałęzie po za teren działki

§ 55 Regulaminu ROD zobowiązuje działkowca do cięcia i prześwietlania drzew i krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki. Dlatego też, zarząd ROD „RAJ” wzywa do usunięcia gałęzi drzew i krzewów wychodzących poza obręb działek w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019. Wystające konary drzew i gałęzie krzewów utrudniają [Continue]

Zwierzęta na terenie ogrodu

Zgodnie z § 68 pkt 10 Regulaminu ROD nie wolno wprowadzać i trzymać na terenie działek psów bez smyczy i kagańca. Przepis ten dotyczy zarówno działkowców, ich rodzin jak również odwiedzających ogród spacerowiczów. Z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych działkowiec może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików, których dopuszczalną liczbę określa [Continue]

Energia elektryczna

Zarząd ROD „RAJ” informuje, że został podłączony prąd do altan po sezonie zimowym 2018/2019. Prosimy o sprawdzenie prawidłowości podłączenia bezpiecznika.    

Nowy Regulamin ROD

Począwszy od dnia 7 kwietnia 2019 zapraszamy działkowców do biura po odbiór egzemplarza REGULAMINU ROD. Nowy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.