Miesiąc: Sierpień 2020

WALNE ZEBRANIE 2020

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2/IV/2020 I NR 4/IV/2020 KRAJOWEJ RADY PZD ZARZĄD ROD „RAJ” PODJĄŁ UCHWAŁĘ NR 63/2020 O ZAWIESZENIU WALNEGO ZEBRANIA  ROD I POWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA KOMISARYCZNEGO. W ZEBRANIU MOŻE UCZESTNICZYĆ 36 CZŁONKÓW ROD „RAJ”.  OGRÓD PODZIELONY JEST NA 4 SEKTORY. WOBEC POWYŻSZEGO ZARZĄD PROSI O WYTYPOWANIE Z KAŻDEGO SEKTORA  9 OSÓB, KTÓRE  ZGODZĄ [Continue]