Miesiąc: Marzec 2022

Uwaga! Dzik na terenie Ogrodu!

Zarząd ROD „RAJ” wystąpił ponownie z pismem do Lasów Miejskich z prośbą o interwencję w sprawie dzika pojawiającego się na terenie ogrodu. Informujemy, że zwierzęta te wykorzystują nieużytki, zakrzaczone grunty, słabiej zagospodarowane fragmenty ogrodów działkowych a także łatwy dostęp do pokarmu. Te wszystkie czynniki występują niestety u nas na ogrodzie. Bałagan, składowanie śmieci, przedmiotów niepotrzebnych [Continue]

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Na podstawie § 59 ust.1 Statutu PZD zarząd ROD „RAJ” zwołuje w dniu  24 kwietnia 2022 walne zebranie członków zwyczajnych PZD , które odbędzie się w świetlicy : – o godzinie 11°° ( I termin),– godzina 11³° (II termin) Prawo uczestniczenia w walnym  zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD. Prawa członkowskie wykonuje się osobiście ( § [Continue]

Włączenie energii na działkach

OD DNIA 19 MARCA 2022 ZOSTAJE SUKCESYWNIE WŁĄCZANY PRĄD NA DZIAŁKACH.PROSIMY O SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA BEZPIECZNIKA .  ZGODNIE Z UCHWALĄ NR 18/2018  WALNEGO ZEBRANIA  Z DNIA 21 KWIETNIA 2018  DZIALKOWCY, KTÓRZY NIE UREGULOWALI NALEŻNOŚCI ZA DZIAŁKĘ LUB NIE WPŁACILI NA KONIEC SEZONU LETNIEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NIE BĘDĄ MIELI PODŁĄCZONEGO PRĄDU DO ALTANY.

Odkręcenie wody

W dniach 9 -10 kwietnia 2022 roku podejmujemy pierwszą próbę uruchomienia wodociągu ogrodowego. Uprzejmie prosimy o pozakręcanie wszystkich kranów w altanach i na terenie swoich ogródków, aby uniknąć zalania i szkód oraz sprawdzenie, czy nie został ukradziony zawór.

Cięcie i prześwietlanie drzew.

ZGODNIE Z § 55 REGULAMINU ROD KOLEJNY RAZ PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU CIĘCIA I PRZEŚWIETLANIA DRZEW ORAZ KRZEWÓW OWOCOWYCH I OZDOBNYCH, W TAKI SPOSÓB, ABY GAŁĘZIE NIE PRZEKRACZAŁY GRANIC DZIAŁKI.MAMY RÓWNIEŻ SKARGI OD FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ASENIZACYJNE, ŻE NIE MOGĄ DOJECHAĆ DO WIELU DZIAŁEK I WC OGÓLNYCH, BO WYSTAJĄCE GAŁĘZIE NISZCZĄ POJAZDY POPRZEZ ZADRAPANIA LAKIERU I [Continue]

Uwaga!

PO PRZEJŚCIU WICHUR NA WIELU DZIAŁKACH WIDAĆ POROZRZUCANE PRZEDMIOTY, POPRZEWRACANE TRAMPOLINY, DONICE, PERGOLE ITP.ZARZĄD PROSI O ZAINTERESOWANIE SIĘ WŁASNYMI DZIAŁKAMI I SPRAWDZENIU CO SIĘ NA NICH DZIEJE.SZCZEGÓLNIE PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA USZKODZONE SYSTEMY KORZENIOWE DRZEW , KTÓRE PRZY NASTĘPNYCH WIATRACH MOGĄ ULEC PRZEWRÓCENIU I USZKODZIĆ ALTANĘ BĄDŹ INNE OBIEKTY ZNAJDUJACE SIĘ NA DZIAŁCE.