Miesiąc: Maj 2022

Boks na gałęzie- czerwiec

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE BOKS NA GAŁĘZIE W MIESIACU CZERWCU 2022 BĘDZIE OTWARTY DNIA :  5 CZERWCA 2022       GODZ. 12°°- 14°°19 CZERWCA 2022       GODZ. 12°°- 14°°PRZYPOMINAMY ŻE GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ POCIĘTE PRZYPOMINAMY, ŻE W BOKSIE NIE SKLADUJEMY KARP, TRAW I INNYCH ODPADÓW ZIELOYCH.NIE SKŁĄDUJEMY GAŁĘZI PRZED BOKSEM, ANI NIE PRZERZUCAMY GÓRĄ.

Kasa Czerwiec 2022

05.VI.2022              niedziela                 12°° – 14°°12.VI.2022              niedziela                 12°° – 14°°25.VI.2022              sobota                      12°° – 14°°26.VI.2022              niedziela                 12°° – 14°° Zaleca się, aby płatności wpłacać na konto bankowe OgroduING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ O/WARSZAWA 25 1050 1054 1000 0023 2623 5351

Podsumowanie Walnego Zebrania 2022r.

Zgodnie z wysłanymi zawiadomieniami do wszystkich działkowców w dniu 24 kwietnia 2022 odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze. Ze względu na bardzo niską frekwencję , nieco ponad 12%  członków ROD , zebranie odbyło się w drugim terminie . Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła proponowane uchwały, które przy pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej i pełnej akceptacji Zebrania zostały [Continue]

Kontener na odpady zielone

Każdy działkowiec obowiązany jest do posiadania kompostownika na działce, jednakże niektóre części roślin porażone przez choroby, nie nadają się do umieszczenia w kompostowniku, dlatego też w trzecią niedzielę w okresie od maja do października w godzinach 12-14 na terenie biura Zarządu będzie podstawiony kontener.

W przypadku awarii elektrycznej..

Elektryk pełni dyżury : -we wtorki w godzinach 11-14-w czwartki w godzinach 16-19-w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 11-14Tel. kontaktowy do elektryka:  601 276 447 ( Sezon zimowy – na wezwanie zarządu ) O ile nastąpi awaria z winy działkowicza  w czasie dyżuru elektryka – użytkownik ponosi tylko koszt zakupu nowego bezpiecznika. Jeżeli awaria nastąpiła [Continue]

Alejki i rowy przy działkach

PRZYPOMINAMY, ŻE DBANIE O ALEJKĘ PRZY DZIAŁCE NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW DZIAŁKOWCA ZGODNIE Z § 67 REGULAMINU ROD : KOSZENIE RÓWNANIE NAWIERZCHNI USUWANIE PRZEROSTÓW WYCHODZĄCYCH POZA OBSZAR DZIAŁKI , ZARÓWNO DO SĄSIADÓW JAK I TEŻ NA PRZYLEGŁĄ ALEJKĘ RÓWNIEŻ ROWY MELIORCYJNE PRZYLEGŁE DO DZIAŁEK  WINNY BYĆ UTRZYMYWANE W CZYSTOŚCI KOSZENIE USUWANIE KRZEWÓW I ROŚLINNOŚCI, KTÓRE POWODUJĄ [Continue]

Prąd na działce w okresie zimowym.

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 19/2022  WALNEGO ZEBRANIA Z DNIA 24 KWIETNIA 2022 DZIAŁKOWCY, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ  WŁĄCZONY PRĄD NA DZIAŁCE W OKRESIE ZIMOWYM POWINNI : OD DNIA 1 – 31 PAŹDZIERNIKA KAŻDEGO ROKU  ZŁOZYĆ DO ZARZĄDU WNIOSEK O NIEWYŁĄCZANIE PRĄDU  ( WNIOSEK NA STRONIE INTERNETOWEJ I W BIURZE ) DO [Continue]

Zgłaszanie źródeł ciepła

Jeżeli w altanie znajdują się urządzenia będące źródłem ciepła ( np. bojler do ogrzania wody)lub służące spalaniu paliw ( np. kominek) zachodzi konieczność wypełnienia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B- budynki i lokale niemieszkalne.Deklarację można złożyć elektronicznie – przez stronę https://zone.gunb.gov.pl ( trzeba posiadać profil zaufany) albo pisemnie. Papierową deklarację można [Continue]