Miesiąc: Luty 2023

ROD, czyli trudna wspólnota

,,Stając się użytkownikami działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, nowi działkowcy kierują się głównie chęcią rekreacji, odpoczynku oraz swobodnego spędzania czasu wśród zieleni na „swoich” kilkuset metrach kwadratowych. Nazbyt często zapominają jednak, że ogród działkowy nie jest i nie może być tylko zespołem działek użytkowanych swobodnie, bez przestrzegania określonych zasad i poszanowania zasad współżycia społecznego.” Zachęcamy [Continue]

Szkolenia dla nowych Działkowców.

Uchwałą Nr 5/2023 z dnia 05.01.20223 Komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki zobowiązał Zarządy ROD do egzekwowania odbycia szkolenia podstawowego dla nowych Działkowców oraz przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia. Informacje i skierowania w biurze ROD ,,RAJ”.