Samochody w ROD RAJ

Szanowni działkowcy!!

Zgodnie z Uchwałą nr  16/2016 ROD RAJ z dnia 10.04.2016 przypominamy o obowiązującym zakazie parkowania samochodów na alejkach.

Działkowiec wjeżdżając na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” w Warszawie ma obowiązek:

-przemieścić się najkrótszą możliwą drogą i zaparkować pojazd na miejscu do tego wyznaczonym;

– lub przemieścić się najkrótszą możliwą drogą do swojej działki, a następnie zaparkować na jej terenie;

-lub przemieścić się najkrótszą możliwą drogą do swojej działki, wypakować rzeczy z samochodu, a następnie niezwłocznie przemieścić się najkrótszą możliwą drogą i zaparkować pojazd na miejscu do tego wyznaczonym

Stwierdzenie nie stosowania się do zasad korzystania z dróg na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” w Warszawie może skutkować :

– Umieszczeniem naklejki na szybie przypominającej o zasadach obowiązujących na terenie ogrodu wykonanej z materiałów umożliwiających jej usunięcie myjką wysokociśnieniową bez uszkadzania pojazdu;

-Pisemne wezwanie przez zarząd do stosowania się do przyjętych zasad obowiązujących na terenie ogrodu;

-W przypadku stwierdzenia notorycznego, rażącego naruszania zasad korzystania z dróg na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” w Warszawie lub ich niszczenia, zarząd może wykluczyć działkowca ze struktur PZD