Komunikat w sprawie opłat na 2018 r.

W związku z przekroczeniem budżetu na cele wywozu odpadów komunalnych spowodowanych niezastosowaniem się niektórych działkowców do zasad utylizacji śmieci ( wrzucanie do kontenera trawy, gałęzi, karp, elementów drewnianych, materiałów budowlanych po zakończonym remoncie altany) oraz wzrostu zużycia energii elektrycznej , a także pokrycia tylko kwotą 4.485,71 remontu drogi głównej , jak również od dnia 1 stycznia 2018 wejścia w Zycie ustawy Prawo wodne, która w znacznym stopniu zmienia dotychczasowe zasady gospodarowania wodami, dla zapewnienia środków finansowych , które pokryłyby  bieżące funkcjonowanie ogrodu, zarząd ROD „RAJ” proponuje podnieść kwotę opłaty ogrodowej na 0,82 za m² powierzchni działki. 

Proponowana składka na 2018 wynosiłaby przy działce o powierzchni 300m² :

  1. Składka członkowska                     6,-    ( bez zmian)
  2. Opłata na zarządzanie ( 0,08 x 300 m²)    24,-   ( z 0,07 na 0,08 ) zmiana KR
  3. opłata ogrodowa (0,82 x 300 m²)          246,-   ( z 0,753 na 0,82 )
  4. Opłata na remonty (0,19 x 300 m²)       57,-    ( bez zmian)
  5. Opłata energetyczna                               17,-   ( bez zmian)

W sumie cała składka wzrosłaby o 23 zł przy działce o pow. 300m². Jesteśmy przekonani, ze konieczność podniesienia opłaty ogrodowej spotka się  ze zrozumieniem ze strony Państwa, co umożliwi dalszą w miarę sprawną działalność na rzecz ogrodu.

Przypominamy, iż jest to pierwsza podwyżka od lat 6.