ZARZĄD ROD „RAJ” WZYWA DZIAŁKOWCÓW O NIE WYRZUCANIE GAŁĘZI, GABARYTÓW, WORKÓW ZE ŚMIECIAMI ZA OGRODZENIE OD STRONY UL.KS.ZYCHA. OSIEDLE, KTÓRE POWSTAJE W TYM MIEJSCU BĘDZIE MONITOROWANE I NADZOROWANE PRZEZ DOZORCĘ. W OBECNEJ CHWILI TRWAJĄ ROZMOWY Z INWESTOREM NA TEMAT ZANIECZYSZCZENIA TERENU PRZEZ DZIAŁKOWCÓW. O ILE NEGOCJACJE NIE PRZYNIOSĄ POZYTYWNEGO REZULTATU, ZARZĄD INFORMUJE, ŻE KOSZTAMI WYWOZU ŚMIECI OBCIĄŻY WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW, KTÓRZY MAJĄ W TYM REJONIE DZIAŁKI !