Alejki ogrodowe i samochody

 

Przypomina się działkowcom , że obowiązuje uchwała nr 19/2018 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 21.04.2018 w sprawie korzystania z dróg przez kierujących pojazdami na terenie ROD „RAJ” , a w szczególności § 2 uchwały, który mówi :

począwszy od 1 listopada do 31 marca w momencie rozmiękczenia nawierzchni alejek spowodowanej opadami deszczu lub odwilżą zakazuje się wjazdu wszelkich pojazdów w alejki ogrodowe „ .

Niestety, działkowcy nie stosują się do uchwał Walnego Zebrania, niszczą , rozjeżdżają alejki tworząc koleiny:

  • W Alei Fiołków trzy działki w okresie zimy zdewastowały teren całkowicie.
  • W Alei Goździków jedna działka zdewastowała teren dojazdu do działek całkowicie.
  • Wjazd na Aleje Bratków rozjeżdżony przez dwie działki.
  • W Alei Maków jedna działka spowodowała zniszczenie alejki poprzez liczne koleiny.
  • Aleja Mieczyków również rozjeżdżona przez trzy działki.

Tym działkowcom, co niszczą wspólne mienie i nie dbają o finanse ogrodu zostaną wysłane pisma o naprawę alejek.