Dzik jest dziki

Zarząd ROD „RAJ” wystąpił ponownie z pismem do Lasów Miejskich z prośbą o interwencję w sprawie dzika pojawiającego się na terenie ogrodu.

Informujemy, że zwierzęta te wykorzystują nieużytki, zakrzaczone grunty, słabiej zagospodarowane fragmenty ogrodów działkowych a także łatwy dostęp do pokarmu.

Te wszystkie czynniki występują niestety u nas na ogrodzie. Bałagan, składowanie śmieci, przedmiotów niepotrzebnych do uprawy działki, zachwaszczenie terenu to opis niektórych działek.

Chcąc unikać spotkań z dzikiem należy :

  • Utrzymywać czystość i porządek na terenie działki

  • Nie wolno wyrzucać wszelkiej żywności w miejsca do tego nieprzeznaczonych

  • W momencie, gdy zauważymy dzika ( gdy on nas nie zauważył ) należy oddalić się nie wykonując gwałtownych ruchów

  • Kiedy dojdzie do spotkania z dzikiem, nie wolno uciekać, ponieważ może to sprowokować zwierzę do ataku

  • Przebywając z psem należy bezwzględnie trzymać swoje zwierzę na smyczy – obecność psa oraz sprowokowanie dzika może poskutkować jego atakiem

  • Nie wolno głaskać, karmić , podchodzić do dzika

  • Zachować szczególną ostrożność w miejscu bytowania dzików i mieć nadzieję , że Lasy Miejskie pilnie przystąpią do działania.