SZANOWNI DZIAŁKOWCY !!!

W ZWIĄZKU Z DRASTYCZNYM WZROSTEM CEN :

  • ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPOWODOWANEJ NIE PŁACENIEM NA BIEŻĄCO WYPALONYCH KILOWATÓW W ALTANACH
  • BARDZO CZĘSTYM WŁĄCZANIEM SIĘ POMP Z POWODU BEZMYŚLNEGO PODLEWANIA OGRÓDKÓW , RÓWNIEŻ W GODZINACH NOCNYCH, ORAZ MYCIA SAMOCHODÓW
  • NIERACJONALNE UŻYTKOWANIE KONTENERÓW POPRZEZ WRZUCANIE OPON, MATERIAŁÓW POREMONTOWYCH, GABARYTÓW, ODPADÓW ZIELONYCH, CAŁYCH KARTONÓW I PUDEŁEK ITP.
  • DEWASTACJI AUTOMATYKI DO BRAMY

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE PRZEZ OBRZYDLIWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA NIEKTÓRYCH PSEUDODZIAŁKOWCÓW POZOSTAŁE ZADANIA USTALONE W PLANIE REMONTÓW NA ROK 2019 ,A AKCEPTOWANE PRZEZ WALNE ZEBRANIE STOJĄ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA MIĘDZY INNYMI :

  • DALSZE OKAMEROWANIE OGRODU
  • RĘBAKOWANIE GAŁĘZI
  • ZAMAWIANIE KONTENERA NA ODPADY ZIELONE

Z POWYŻSZEGO WYNIKA, ŻE TYLKO ZARZĄD ORAZ NIELICZNI DZIAŁKOWCY DBAJĄ O FINANSE OGRODU.

WYMAGACIE PAŃSTWO WSZELKICH UDOGODNIEŃ NA OGRODZIE (WODA, PRĄD, OŚWIETLENIE), REMONTÓW ( DROGI, PARKINGI, ROWY), ALE SAMI NIE DBACIE O SWOJE PIENIĄDZE. W MIESIACU CZERWCU :

WYMIANA KONTENERÓW WYNIOSŁA 4.000,-ZŁ

FAKTURA ZA ZUŻYCIE PRĄDU 10.000,- ZŁ

TERMIN PŁATNOŚCI ZA SKŁADKĘ UPŁYNĄŁ 30 CZERWCA, A 115 CZŁONKÓW PZD NADAL NIE OPŁACIŁO NALEŻNYCH OPŁAT.

LICZYMY NA POWAŻNE PRZEMYŚLENIE SWOJEGO POSTĘPOWANIA.