Aktualności na ROD RAJ

  • KRAJOWA RADA PZD UCHWAŁĄ NR 1/XVII/2022 Z DNIA 14 GRUDNIA 2022 PRZEDŁUZYŁA O ROK UPŁYWAJĄCE W 2023 KADENCJE ORGANÓW W PZD. W ROD DOTYCZY TO ZARZĄDÓW ORAZ KOMISJI REWIZYJNYCH, KTÓRYCH KADENCJA ZAMIAST W 2023 ROKU UPŁYNIE W 2024 ROKU. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 KWIETNIA 2023 , A WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ODBĘDZIE SIĘ W 2024 ROKU.   Z PEŁNYM TEKSTEM UCHWAŁY MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ ROD ‘RAJ’  W ZAKŁADCE PRZEPISY PRAWNE LUB W SIEDZIBIE ZARZĄDU.
  • JEST NAM MIŁO POINFORMOWAĆ, ŻE POPRZEZ AKTYWNE WŁĄCZENIE SIĘ PAŃSTWA W DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNĄ POLEGAJĄCĄ NA SELEKTYWNYM ZBIERANIU ZUŻYTYCH BATERII I ELEKTROŚMIECI NASZ OGRÓD W KONKURSIE „POSPRZĄTAJ ROD” ZDOBYŁ III MIEJSCE I UZYSKAŁ KARTĘ PODARUNKOWĄ NA ZAKUP SPRZĘTU OGRODNICZEGO. OCZYWIŚCIE NIEKTÓRZY DZIAŁKOWCY POMIMO ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU PRZERZUCALI ZA OGRODZENIE NASZEGO OGRODU, ZOSTAWIALI PRZY WIACIE ŚMIETNIKOWEJ BĄDŹ WRZUCALI DO POJEMNIKÓW NA INNE ODPADY SWOJE ZEPSUTE CZY TEŻ ZUŻYTE PRZEDMIOTY.
  • OTO KOLEJNY PRZYKŁAD BRAKU POSZANOWANIA NASZYCH WSPÓLNYCH PIENIĘDZY !!! W  MIESIĄCU LUTYM 2022 PO INTERWENCJI STRAŻY MIEJSKIEJ I SKARG MIESZKAŃCÓW NOWYCH OSIEDLI OD STRONY UL.KS.ZYCHA  WSZYSTKIE  ŚMIECI WZDŁÓŻ NASZEGO OGRODZENIA ZOSTAŁY ZEBRANE I WYWIEZIONE PRZEZ FIRMĘ ZA 3.000 ZŁ. NIESTETY, POMIMO INFORMACJI , PRÓŚB O NIE WYRZUCANIE ŚMIECI , NIEREFORMOWALNI DZIAŁKOWCY W DALSZYM CIĄGU ZAŚMIECAJĄ TEREN POD OCHRONĄ NOCY NIE BOJĄC SIĘ KAMER. NIESTETY W TYM ROKU ZNOWU BĘDZIEMY ZMUSZENI PŁCIĆ ZA WYWÓZ ŚMIECI Z POWODU BRAKU MYŚLENIA NIEKTÓRYCH DZIAŁKOWCÓW I WSZYSCY PONOSIĆ KOSZTY.
  • ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA WPROWADZILI PAŃSTWO ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW W ALEJE W OKRESIE OD 1 LISTOPADA DO 31 MARCA Z POWODU GRZĄSKIEGO TERENU, ROZJEŻDŻANIA ALEJEK I TWORZENIA SIĘ KOLEIN. MY ROZUMIEMY, ŻE W OKRESIE TAK LEKKIEJ ZIMY MOŻNA WYKONAĆ PRACE REMONTOWE NA DZIAŁCE , ALE TE PRACE TO NIESTETY ALEJE ZDEWASTOWANE WJAZDEM CIĘŻKIEGO SPRZĘTU , Z KOLEINAMI , KTÓRE POZOSTANĄ NA WIOSNĘ I BĘDĄ ZMORĄ LUDZI STARSZYCH CHCĄCYCH DOJŚĆ NA SWOJĄ DZIAŁKĘ W MIARĘ PO RÓWNEJ NAWIERCHNI . WIELU DZIAŁKOWCÓW NA SWÓJ KOSZT NAWOZIŁO GRES I STARALI SIĘ, ABY ICH ALEJKI WYGLĄDAŁY PIĘKNIE. NIESTETY NASI  NIEKTÓRZY DZIAŁKOWCY DBAJĄ TYLKO O SWOJE WŁASNE INTERESY A NA ZWRÓCONĄ UWAGĘ   TWIERDZĄ , ŻE SIĘ  CZEPIAMY, ŻE DOJECHALI DO SWOJEJ DZIAŁKI DROGĄ UTWARDZONĄ, POMIJAJĄC ALEJKI.  TAK NIE MOŻE BYĆ, NIE BĘDZIEMY PŁACIĆ ZA ZNISZCZENIA BEZMYŚLNYCH DZIAŁKOWCÓW. MAMY NADZIEJĘ, ŻE NA WALNYM ZEBRANIU PODEJMIEMY ODPOWIEDNIE UCHWAŁY W SPRAWIE DEWASTACJI OGRODU.
  • I JESZCZE WYPROWADZANIE PSÓW! NA TERENACH PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU PSY POWINNY BYĆ WYPROWADZANE NA SMYCZY, ZARÓWNO W LATO JAK I W ZIMĘ. URTZYMUJĄCY ZWIERZĘTA DOMOWE SĄ ZOBOWIĄZANI DO DOŁOŻENIA STARAŃ, BY ZWIERZĘTA BYŁY JAK NAJMNIEJ UCIĄŻLIWE DLA OTOCZENIA I NIE ZAKŁÓCAŁY SPOKOJU DOMOWEGO. UTRZYMUJĄCY ZWIERZĘTA DOMOWE SĄ ZOBOWIĄZANI ZAPEWNIĆ BY ZWIERZĘTA NIE ZANIECZYSZCZAŁY MIEJSC PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU, W SZCZEGÓLNOŚCI UTRZYMUJĄCY I WYPROWADZAJĄCY ZWIERZĘTA DOMOWE SĄ ZOBOWIĄZANI DO BEZZWŁOCZNEGO USUWANIA ODCHODÓW TYCH ZWIERZĄT. (REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE M.ST.WARSZAWY) DODATKOWO, ZGODNE Z ART.10 UST.2 A USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 ROKU O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH, OSOBY NIESTOSUJĄCE SIĘ DO OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE PODLEGAJĄ KARZE GRZYWNY W WYSOKOŚCI DO 500 ZŁ.