Alejki i rowy przy działkach

PRZYPOMINAMY, ŻE DBANIE O ALEJKĘ PRZY DZIAŁCE NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW DZIAŁKOWCA ZGODNIE Z § 67 REGULAMINU ROD :

  • KOSZENIE
  • RÓWNANIE NAWIERZCHNI
  • USUWANIE PRZEROSTÓW WYCHODZĄCYCH POZA OBSZAR DZIAŁKI , ZARÓWNO DO SĄSIADÓW JAK I TEŻ NA PRZYLEGŁĄ ALEJKĘ

RÓWNIEŻ ROWY MELIORCYJNE PRZYLEGŁE DO DZIAŁEK  WINNY BYĆ UTRZYMYWANE W CZYSTOŚCI

  • KOSZENIE
  • USUWANIE KRZEWÓW I ROŚLINNOŚCI, KTÓRE POWODUJĄ ZAMULENIE ROWÓW POPRZEZ OPADAJĄCE LIŚCIE 
  • NA POŁOWIE ICH SZEROKOŚCI, GDY DO NICH PRZYLEGAJĄ DZIAŁKI PO OBU STRONACH
  • NA CAŁEJ SZEROKOŚCI, GDY DO NICH PRZYLEGAJĄ DZIAŁKI Z JEDNEJ STRONY