Archiwum autora:Agnieszka Kowalczyk

Dyżury elektryka ogrodowego obowiązujące od maja 2024

Elektryk pełni dyżury w następujące dni:

  • Wtorek 11.00 – 14.00
  • Czwartek 15.00 – 18.00
  • Pierwsza sobota miesiąca 11.00 – 14.00

W sezonie zimowym elektryk przyjeżdża na interwnecje na wezwanie zarządu.
Nr telefonu: 601 276 447.

Informujemy, że o ile awaria nastąpi z winy działkowca w czasie dyżury elektryka – użytkownik ponosi tylko koszt zakupu nowego bezpiecznika.
Jeśli awaria nastąpiła z winy działkowca a elektryka nie ma na terenie ogrodu, użytkownik na własny koszt wzywa osobę z zewnątrz, która posiada odpowiednie uprawnienia elektryczne lub czeka na elektryka ogrodowego.
W przypadku wezwania osoby z zewnątrz należy powiadomić członka zarządu i pobrać klucz do skrzynki elektrycznej, a po naprawieniu awarii zgłosić skrzynkę elektryczną do zablombowania.
Można również prywatnie wezwać Pana Zbyszka, o ile w danej chwili znajduje się na ogrodzie, który ustali przyczynę awarii i jeśli to możliwe usunie ją. Nr telefonu: 600 075 376.

Kontener na odpady zielone – 19.05.2024 r.

Zarząd ROD „RAJ” informuje, że w trzecią niedzielę miesiąca tj. 19.05.2024 r.  zostanie podstawiony KONTENER NA  ODPADY ZIELONE. Kontener stanie na placu Zarządu i dostępny będzie w godz. 12.00 –  14.00.

OPŁATY W 2024 ROKU

SKŁADKA UCHWALONA PRZEZ KR PZD 6 ZŁ
OPŁATA OGRODOWA UCHWALONA NA WALNYM
ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 8/2024 Z DNIA 21.04.2024
1,25 ZŁ ZA M2 DZIAŁKI
(W TYM OPŁATA NA ZARZĄDZANIE 0,13 ZŁ/M2
OPŁATA ENERGETYCZNA ZA DZIAŁKĘ, UCHWALONA
NA WALNYM ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 9/2024 Z DNIA 21.04.2024
20 ZŁ
OPŁATA WODNA ZA DZIAŁKĘ, UCHWALONA NA
WALNYM ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 10/2024 Z DNIA 21.04.2024
9 ZŁ
OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW Z TERENU ROD UCHWALONA UCHWAŁĄ NR 11/2024 Z DNIA 21.04.2024120 ZŁ
OPŁATA NA REMONTY UCHWALONA UCHWAŁAMI NR:
12/2024, 13/2024, 14/2024, 15/2024, 16/2024, 17/2024, 18/2024
Z DNIA 21.04.2024
100 ZŁ

Przy działce o powierzchni 300 m² opłata roczna za 2024 wynosi 630 zł.

Prosimy, aby płatności za działkę wpłacać na konto bankowe ogrodu.
ING BANK ŚLĄSKI, NR KONTA: 25 1050 1054 1000 0023 2623 5351

W tytule przelewu prosimy podać: imię, nazwisko i nr działki, za którą wnoszona jest opłata.

Kasa MAJ 2024 

05.V.2024 – niedziela    12°°- 14°°
19.V.2024 – niedziela    12°°- 14°°
26.V.2024 – niedziela    12°°- 14°°

Prosimy, aby płatności za działkę wpłacać na konto bankowe ogrodu.
ING BANK ŚLĄSKI, NR KONTA: 25 1050 1054 1000 0023 2623 5351
W tytule przelewu prosimy podawać: imię, nazwisko i nr działki,za którą wnoszona jest opłata.

Boks na gałęzie – MAJ 2024

W maju boks na gałęzie będzie otwarty w następujących dniach:

12.V.2024 – niedziela  12°° – 14°°

19.V.2024 – niedziela  12°° – 14°°

26.V.2024 – niedziela 12°° – 14°°