Archiwum autora:Angelika Gil

Zmiana danych, a ROD

Zarząd ROD „RAJ” przypomina, że zgodnie z § 81 Regulaminu ROD działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu ROD na piśmie zmianę danych osobowych , w tym zmianę miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji.

Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki nie zgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje Zarządu ROD związane z prawem do działki.

W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia miejsca zamieszkania lub w przypadku nie przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma , po ich zwrocie przez pocztę pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

Walne Zebranie Sprawozdawczo WYBORCZE!

Zapraszamy wszystkich członków PZD do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.

Osoby chętne do pomocy w sprawnym przeprowadzeniu wyborów zebrania (udział w komisjach: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków).

Prosimy o zgłaszanie się e-mailem lub osobiście w zarządzie w dniach
13-14.IV.2024 w godz. 1100-1300


W trakcie walnego zebrania podejmiemy najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania rod i jego finansów.

W tym roku decyzje te są szczególnie istotne, gdyż w trakcie walnego zebranie przeprowadzone będą wybory nowych składów organów PZD odpowiedzialnych za reprezentację i prowadzenie spraw przez kolejne 4 lata.

Po 18 latach pracy aktualny zarząd pragnie przekazać zarządzanie ogrodem nowym, energicznym działkowcom, ze świeżym spojrzeniem na dalszy rozwój ogrodu.

Prosimy o poważne potraktowanie wyborów nowego zarządu ROD „RAJ”.

Boks na gałęzie- Kwiecień 2024

 07  kwietnia 2024        GODZ. 12°°- 14°°
14  kwietnia 2024        GODZ. 12°°- 14°°      
28  kwietnia 2024        GODZ. 12°°- 14°°

Kasa Kwiecień 2024

      7.IV.2024       niedziela                  12°° – 14°°

    14.IV.2024      niedziela                  12°° – 14°°

    28.IV.2024         niedziela                12°° – 14°°

Zaleca się ,aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu !

Uruchomienie wodociągu ogrodowego

W dniach 13-14 kwietnia 2024 roku podejmujemy pierwszą próbę uruchomienia wodociągu ogrodowego.

Uprzejmie prosimy o pozakręcanie wszystkich kranów w altanach i na terenie swoich działek, aby uniknąć zalania i szkód oraz sprawdzenie, czy nie został ukradziony zawór.

ENERGIA ELEKTRCZNA W OGRODZIE

W dniach od 23.03 do 29.03 2024  zostanie sukcesywnie podłączana energia elektryczna do altan.

W związku z powyższym, prosimy o sprawdzenie, czy w altanach nie pozostawiono włączonych urządzeń lub oświetlenia, a także prawidłowość podłączenia prądu.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Na podstawie § 59 ust.1 Statutu PZD zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” zwołuje w dniu 21.IV.2024 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE członków zwyczajnych w ROD „RAJ”, które odbędzie się w świetlicy o godzinie 11°° .

Zgodnie z § 61 ust.2 Statutu PZD w przypadku braku wymaganej ilości członków zwyczajnych , WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE odbędzie się w drugim terminie o godzinie 11³° w świetlicy .

Na zebraniu ocenią Państwo pracę zarządu ROD „RAJ” i komisji rewizyjnej za pięcioletnią kadencję uchwalą program działania ROD na nową kadencję a przede wszystkim staną Państwo przed koniecznością dokonania wyboru najlepszych kandydatów do swoich władz. Osoby, które zostaną wybrane muszą dać rękojmie należytego wypełniania obowiązków. Powinni to być członkowie Związku cieszący się zaufaniem działkowców, świadomi swoich obowiązków i odpowiedzialni za sprawy Ogrodu. Winni przestrzegać prawa i godnie reprezentować Związek i działkowców.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD. Prawa członkowskie wykonuje się osobiście ( § 14 ust.2 Statutu PZD) dlatego nie jest dopuszczalne zastępstwo członka PZD w czynnym udziale w Walnym Zebraniu. Od tej zasady statutowej nie ma odstępstw.