Boks na gałęzie

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE BOKS NA GAŁĘZIE W MIESIACU MAJU 2022 BĘDZIE OTWARTY DNIA :

8 MAJA 2022        GODZ. 12°°- 14°°

22 MAJA 2022       GODZ. 12°°- 14°°

PRZYPOMINAMY: GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ POCIĘTE !!!

Prosimy aby nie przynosić trawy, chaszczy, karp.
Gałęzi nie składujemy przed boksem ani nie wrzucamy górą.