Boks na gałęzie

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE BOKS NA GAŁĘZIE  BĘDZIE OTWARTY DNIA :

  7 sierpnia 2022          GODZ. 12°°- 14°°

28 sierpnia 2022           GODZ. 12°°- 14°°

PRZYPOMINAMY: GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ POCIĘTE !!!

ZAKAZ SKŁADOWANIA TRAWY, CHASZCZY, KARP!!!ZAKAZ SKŁADOWANIA GAŁĘZI PRZED BOKSEM  I WRZUCANIA GÓRĄ !!!