Boks na gałęzie

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE BOKS NA GAŁĘZIE  BĘDZIE OTWARTY DNIA :

 04 września 2022         GODZ. 12°°- 14°°
18 września 2022         GODZ. 12°°- 14°°
25 września 2022         GODZ. 12°° -14°°

PRZYPOMINAMY: GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ POCIĘTE !
ZAKAZ SKŁADOWANIA TRAWY, CHASZCZY, KARP!
ZAKAZ SKŁADOWANIA GAŁĘZI PRZED BOKSEM  I WRZUCANIA GÓRĄ !!!