BOKS NA GAŁĘZIE

  2  lipca  2023             GODZ. 12°°- 14°°                    

16  lipca  2023             GODZ. 12°°- 14°°

30  lipca  2023             GODZ. 12°° -14°°

PRZYPOMINAMY: GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ POCIĘTE !

ZAKAZ SKŁADOWANIA TRAWY, CHASZCZY, KARP!

ZAKAZ SKŁADOWANIA GAŁĘZI PRZED BOKSEM  I WRZUCANIA GÓRĄ!