Boks na gałęzie

10.09.2023 – godz. 12-14

24.09.2023 – godz. 12-14

Przypomnienie: gałęzie muszą być pocięte

Zakaz składowania trawy, chaszczy i karp.

Gałęzi nie składujemy przed boksem oraz nie wrzucamy ich gorą