Boks na gałęzie- czerwiec

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE BOKS NA GAŁĘZIE W MIESIACU CZERWCU 2022 BĘDZIE OTWARTY DNIA :

 5 CZERWCA 2022       GODZ. 12°°- 14°°
19 CZERWCA 2022       GODZ. 12°°- 14°°
PRZYPOMINAMY ŻE GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ POCIĘTE

PRZYPOMINAMY, ŻE W BOKSIE NIE SKLADUJEMY KARP, TRAW I INNYCH ODPADÓW ZIELOYCH.
NIE SKŁĄDUJEMY GAŁĘZI PRZED BOKSEM, ANI NIE PRZERZUCAMY GÓRĄ.