Kategoria: Aktualności

Konserwacja rowów melioracyjnych

Zarząd  ROD „RAJ” zawiadamia , że w dniach 11.VII.- 12.VII.2022 odbędzie się konserwacja rowów melioracyjnych wykonana przez Spółkę Wodną Niziny Kanału Bródnowskiego zgodnie z zaleceniami Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Targówek. OBOWIĄZKOWY DOSTĘP DO ROWÓW !!!

Przegląd działek od numeru 221-381

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKA ELEKTRYCZNEGO W TERMINACH: DZIAŁKI OD NR 221-381  W DNIACH  2.VII. 2022    OD GODZ.11°° UŻYTKOWNIK DZIAŁKI MA OBOWIĄZEK UMOŻLIWIĆ WSTĘP NA DZIAŁKĘ !!!

Kasa Lipiec 2022

03.VII.2022 niedziela 12.00-14.0024.VII.2022 niedziela 12.00-14.0031.VII.2022 niedziela 12.00-14.00 Zaleca się, aby płatności za działkę uiszczać na konto ogrodu.

Warzywnik roku 2022 – Konkurs organizowany przez PZD

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 264/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Warzywnik Roku 2022”. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenie udziału następuje poprzez złożenie: Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do [Continue]

,,Zatrzymać lato” – Konkurs fotograficzny

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 273/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny” Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD. Regulamin konkursu oraz zasady zgłoszenia dostępne są tutaj. Wszystkich Działkowców Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!! [Continue]

Coroczny przegląd działek

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKA ELEKTRYCZNEGO W TERMINACH: -DZIAŁKI NR 1-104A  W DNIACH  18-19.VI. 25-26.VI.2022 OD GODZ.11°°-DZIAŁKI NR 105- 220  W DNIACH  11.VI. 18.VI. 25.VI.2022  OD GODZ.11°°-DZIAŁKI NR 405-513  W DNIACH  18.VI. 25-26.VI.2022  OD GODZ.11°° UŻYTKOWNIK DZIAŁKI MA OBOWIĄZEK UMOŻLIWIĆ [Continue]

Boks na gałęzie- czerwiec

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE BOKS NA GAŁĘZIE W MIESIACU CZERWCU 2022 BĘDZIE OTWARTY DNIA :  5 CZERWCA 2022       GODZ. 12°°- 14°°19 CZERWCA 2022       GODZ. 12°°- 14°°PRZYPOMINAMY ŻE GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ POCIĘTE PRZYPOMINAMY, ŻE W BOKSIE NIE SKLADUJEMY KARP, TRAW I INNYCH ODPADÓW ZIELOYCH.NIE SKŁĄDUJEMY GAŁĘZI PRZED BOKSEM, ANI NIE PRZERZUCAMY GÓRĄ.

Kasa Czerwiec 2022

05.VI.2022              niedziela                 12°° – 14°°12.VI.2022              niedziela                 12°° – 14°°25.VI.2022              sobota                      12°° – 14°°26.VI.2022              niedziela                 12°° – 14°° Zaleca się, aby płatności wpłacać na konto bankowe OgroduING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ O/WARSZAWA 25 1050 1054 1000 0023 2623 5351

Podsumowanie Walnego Zebrania 2022r.

Zgodnie z wysłanymi zawiadomieniami do wszystkich działkowców w dniu 24 kwietnia 2022 odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze. Ze względu na bardzo niską frekwencję , nieco ponad 12%  członków ROD , zebranie odbyło się w drugim terminie . Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła proponowane uchwały, które przy pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej i pełnej akceptacji Zebrania zostały [Continue]