Cięcie i prześwietlanie drzew.

ZGODNIE Z § 55 REGULAMINU ROD KOLEJNY RAZ PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU CIĘCIA I PRZEŚWIETLANIA DRZEW ORAZ KRZEWÓW OWOCOWYCH I OZDOBNYCH, W TAKI SPOSÓB, ABY GAŁĘZIE NIE PRZEKRACZAŁY GRANIC DZIAŁKI.MAMY RÓWNIEŻ SKARGI OD FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ASENIZACYJNE, ŻE NIE MOGĄ DOJECHAĆ DO WIELU DZIAŁEK I WC OGÓLNYCH, BO WYSTAJĄCE GAŁĘZIE NISZCZĄ POJAZDY POPRZEZ ZADRAPANIA LAKIERU I ŁAMIĄ LUSTERKA. DOTYCZY RÓWNIEŻ UTRUDNIONEGO DOJAZDU KARETEK POGOTOWIA I STRAŻY POŻARNEJ.