Co robić w przypadku awarii prądu?

Informujemy, że dostawcą energii elektrycznej na terenie ROD Raj jest firma Stoen. Zgodnie z umową przyłącze jest dostosowane mocą i zabezpieczone do zasilania sieci ogólnoogrodowej oraz grupy urządzeń ogrodowych. Ponadto każdy działkowicz ma zapewnione wsparcie elektryka, który pełni swoje dyżury na naszym terenie.

W przypadku problemów z elektrycznością elektryk pełni dyżur w każdy wtorek i czwartek w godzinach 16-19, zaś w sezonie zimowym wyłącznie na prośbę zarządu.

Koszty partycypowania w kosztach interwencji elektryka członków ROD Raj:

  • w przypadku awarii z winy działkowicza – użytkownik ponosi koszt zakupu nowego bezpiecznika,
  • w przypadku awarii z winy działkowicza, ale gdy dyżurny elektryk nie jest obecny na terenie ROD Raj – użytkownik wzywa pogotowie elektryczne lub inną osobę posiadającą uprawnienia elektryczne na własny koszt. W tej sytuacji należy postępować według następujących zasad:
    1. powiadomić członka zarządu celem pobrania klucza do skrzynki elektrycznej,
    2. po usunięciu awarii, zgłosić skrzynkę elektryczną do zaplombowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *