Coroczny przegląd działek

ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKA ELEKTRYCZNEGO W TERMINACH:

DZIAŁKI OD NR 105-220  W DNIACH   28.V.2023 ,  3.VI- 4.VI.                        
 OD GODZ.11°°

DZIAŁKI OD NR 221-381  W DNIACH  10.VI-11.VI.2023 , 17.VI- 18.VI.2023   
OD GODZ.12°°
                               
UŻYTKOWNIK DZIAŁKI MA OBOWIĄZEK UMOŻLIWIĆ WSTĘP NA DZIAŁKĘ
DOKŁADNIE SPRAWDZIMY STAN POSIADANIA KOMPOSTOWNIKÓW , KOSZENIA ALEJEK, CZY NA SĄSIEDNIE DZIAŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA ALEJKI OGRODOWE NIE PRZECHODZĄ GAŁĘZIE DRZEW I KRZEWÓW, A TAKŻE USYTUOWANIE GŁÓWNEGO ZAWORU WODY