Coroczny przegląd działek

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH :

 • DZIAŁKI OD NR 1 -104
  W DNIACH 29-30.VI.2019
  W DNIACH 6-7.VII.2019
  W GODZINACH 11°°- 14°°
 • DZIAŁKI OD NR 105-220
  W DNIACH 15-16.VI.2019
  W DNIACH 22-23.VI.2019
  W DNIACH 29-30.VI.2019
  W GODZINACH 12°°-14°°
 • DZIAŁKI OD NR 221-381
  W DNIACH 15-16.VI.2019
  W DNIACH 29-30.VI.2019
  W GODZINACH 11°°- 14°°
 • DZIAŁKI OD NR 405-513
  W DNIACH 15-16.VI.2019
  W DNIACH 29-30.VI.2019
  W GODZINACH 11°°- 14°°

 

PRZEGLĄD DZIAŁKI POLEGAĆ BĘDZIE NA SPRAWDZENIU PORZĄDKU I ESTETYKI DZIAŁKI, PRZEGLĄDU NASADZEŃ ORAZ ODCZYTU LICZNIKA ELEKTRYCZNEGO.

PROSIMY O UMOŻLIWIENIE WSTĘPU NA DZIAŁKĘ I DO ALTANY CZŁONKOM ZARZĄDU.