Dyżury członków zarządu w okresie zimowym

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA POCZĄWSZY OD DNIA 1 LISTOPADA 2017 DO DNIA 31.III.2018 NIE BĘDĄ PEŁNIONE DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ NIE BĘDZIE FUNKCJONOWAŁA KASA.

WPŁATY ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO 

25 1050 1054 1000 0023 2623 5351

Zarząd ROD „RAJ” będzie czynny w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach 11ºº – 14ºº.