Dyżury Członków Zarządu


DYŻURY ZARZĄDU: 

Od kwietnia do października, Zarząd dyżuruje w niedzielę, w godzinach 12°° -14°° z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca.

Od listopada do marca w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach 12°°- 14°°.


POSIEDZENIA ZARZĄDU: 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w pierwszą niedzielę każdego miesiąca w godzinach 11°°- 14°°.


KASA OGRODU:

Kasa ogrodu w miesiącach kwiecień – październik, czynna jest według harmonogramu umieszczanego na tablicach informacyjnych i stronie internetowej w aktualnościach.