Energia na ogrodzie

Zgodnie z warunkami umowy o dostarczanie energii elektrycznej dla naszego ogrodu zawartej pomiędzy ROD a INNOGY, informujemy że  przyłącze jest typowym przyłączem dostosowanym mocą i zabezpieczeniem do zasilania sieci ogólno ogrodowej i grupy urządzeń ogrodowych.

Elektryk pełni dyżury we wtorki i czwartki (  godz.16-19)
nr tel. 601276447
Oraz w pierwszą sobotę miesiąca (  godz.11-14)
Sezon zimowy – (na wezwanie zarządu )
O ile nastąpi awaria z winy działkowicza  w czasie dyżuru elektryka – użytkownik ponosi tylko koszt zakupu nowego bezpiecznika.

Jeżeli awaria nastąpiła z winy działkowca a elektryka nie ma na terenie ogrodu , użytkownik wzywa na własny koszt osobę z zewnątrz, która posiada odpowiednie uprawnienia elektryczne.

W tym przypadku należy powiadomić członka zarządu i pobrać klucz do skrzynki elektrycznej, a po wykonaniu awarii zgłosić skrzynkę elektryczną do zaplombowania.

Można również prywatnie wezwać Pana Zbyszka, o ile w danej chwili znajduje się na ogrodzie, który ustali przyczyny awarii i ewentualnie spowoduje jej usunięcie.
Nr telefonu : 600 075 376