Energia w Ogrodzie

Po analizie wpłat działkowców za zużytą energię elektryczną w miesiącach listopad 2020 – luty 2021, zarząd ROD „RAJ” informuje :

Faktury za zużytą energię elektryczną otrzymujemy co miesiąc i trzeba za nie zapłacić. Na 463 działki, 114 użytkowników złożyło wnioski o nie wyłączaniu prądu na okres zimowy 2020/2021. Przy rozpatrywaniu 114  wniosków okazało się, że użytkownicy nie zapłacili na koniec sezonu kwoty 5.352,- za zużyty prąd. Po raz ostatni zarząd powiadamiał o zaistniałym zadłużeniu.

Mniemamy, że wnioski o nie wyłączaniu prądu wiązały się z używaniem prądu w okresie zimowych do m.in. remontów, monitoringu, przebywania i powinny pokrywać miesięczne zużycie energii wykazywane w fakturach ( po odliczeniu kosztów oświetlenia ogrodu i ogrzewaniu pomieszczeń zarządu, hydroforni).

W miesiącu XI 2020 wpłaty działkowców wyniosły 6.723,50        faktura 6.663,71

W miesiącu XII 2020 wpłaty działkowców wyniosły 7.283,50      faktura 8.249,44

W miesiącu I  2021    wpłaty działkowców wyniosły 4.976,30       faktura 10.576,-

Na 114 włączonych dostaw energii  do dnia dzisiejszego :

  • 38 działek nie wpłaciło nawet żadnej złotówki
  •    5 działek po uprzednim zawiadomieniu zarządu o uregulowaniu należności
  • 52 działek ma nadpłaty, więc jakaś część zużytej energii jest pokrywana z tych nadpłat
  • 19 działek wpłaca należność za prąd na bieżąco.

Zarząd ROD „RAJ” będzie chciał opracować taką uchwałę na Walne Zebranie , która będzie  w całości zabezpieczała należności za zużytą energię elektryczną w okresie zimowym od osób , które będą chciały mieć prąd na działkach.