Informacja

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE OD DNIA 20.IX.2018 DO ODWOŁANIA ZAMKNIĘTY BĘDZIE PARKING Z POWODU RĘBAKOWANIA GAŁĘZI.

DZIAŁKOWCY, KTÓRZY ZAINTERESOWANI SĄ ZRĘBKAMI Z GAŁĘZI MOGĄ    WE WŁASNYM ZAKRESIE ZABIERAĆ JE Z MIEJSC RĘBAKOWANIA.