INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI ODSETEK USTAWOWYCH

ZGODNIE Z § 150 UST.1 STATUTU PZD W PRZYPADKU NIEOPŁACENIA W TERMINIE DO 30 CZERWCA 2016 SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ LUB OPŁAT OGRODOWYCH , ZARZĄD ROD OBOWIĄZANY JEST NALICZYĆ ODSETKI USTAWOWE ZA ZWŁOKĘ , KTÓRE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU WYNOSZĄ  7 %

Podstawa prawna : ustawa z dnia 9 października 2015 o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz.1830)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *