INFORMACJA W SPRAWIE PRZEPROWADZONYCH REMONTÓW W 2017

Zarząd ROD „RAJ” informuje, że zrealizował plan remontów ustalony na Walnym Zebraniu w dniu 2 kwietnia 2017, a mianowicie :

-Uruchomienie wodociągu ogrodowego po sezonie zimowym w dniu 8.IV.2017

-Zamknięcie wodociągu ogrodowego na sezon zimowy w dniu 21.X.2017

Nadmieniamy, że kran z wodą jest dostępny przy świetlicy do czasu wystąpienia przymrozków.

-Konserwacje rowów melioracyjnych przez Spółkę Wodną w miesiącu lipcu 2017

-Naprawę drogi głównej na odcinku brama- działka nr 118 oraz parkingu w dniach 20.X.- 5.XI.2017

Pomimo , że na naprawę drogi wpłaciło tylko 116 działkowiczów remont drogi został zakończony.

Zachęcamy Państwa do przedstawienia wniosków na Walnym Zebraniu w sprawie wjazdów samochodów na teren ogrodu.

W informacji na stronie internetowej ogrodu i tablicach ogłoszeń, zarząd ROD „RAJ” wezwał zmotoryzowanych działkowiczów do sporadycznych wjazdów z powodu remontu drogi jak i grząskiego terenu spowodowanego przez ciągle padający deszcz.

Niestety, pomimo apeli, większość użytkowników po kilka razy dziennie wjeżdżało w aleje co spowodowało liczne koleiny, nierówności , doły po których nie da się chodzić.

Nie dochodzi do niektórych działkowiczów, że dbanie o infrastrukturę ogrodu, dbanie o nasze alejki, porządek i estetykę to wspólna sprawa, a także mniej pieniędzy na utrzymanie tak dużego terenu.

-Wymianę ogrodzenia od bramy głównej do ulicy Swojskiej w miesiącu kwietniu 2017

-Wymiany pompy głębinowej w miesiącu sierpniu 2017

-Zakupu dwóch tablic informacyjnych w miesiącu czerwcu 2017

Ponieważ w planie remontów zakłada się szacunkowe koszty na materiały i wykonanie robót, a zarząd oszczędnie obracał Państwa składkami, poza planem udało nam się zrealizować :

-Zakup lustra drogowego dla bezpiecznego wyjazdu z ogrodu

-Wymiana zamków we wszystkich furtkach

-Rębakowanie gałęzi z poszczególnych działek i z terenu ogólnego ogrodu

-Naprawa płotu betonowego zdewastowanego przez nieznanych sprawców

-Usunięcie awarii skrzynki elektrycznej nr 19 i nr 33

-Montaż obudowy do fotokomórek oraz naprawa automatyki bramy z powodu uszkodzeń przez działkowiczów

-Naprawa bramy nr 2 z powodu uszkodzenia przez działkowiczów