INFORMACJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ I PODJĘTYCH UCHWAŁ NA WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM W DNIU 21 kwietnia 2018

 

       WALNE ZEBRANIE UCHWALIŁO I ZATWIERDZIŁO 

 1. sprawozdanie zarządu za rok 2017
 2. sprawozdanie Finansowe za ROK 2017
 3. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017
 4. Plan pracy na rok 2018
 5. UCHWAŁA W SPRAWIE WYNIKÓW WYBORÓW uzupełniającycH DO ORGANÓW PZD
 6. UchwałA w Sprawie WYSOKOŚCI POSZCZEGÓLNYCH OPŁAT OGRODOWYCH I TERMINU ICH WNOSZENIA         
 7. UchwałA W SPRAWIE PRELIMINARZY FINANSOWYCH NA 2018 ROK
 8. UchwałY w sprawie REALIZACJI ZADANIA REMONTOWEGO
 9. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z funduszu rozwoju ROD
 10. UCHWAŁA W SPRAWIE ZASAD BEZPIECZENSTWA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
 11. UCHWAŁA W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMAIAN DO UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA NR 14/2016
 12. UCHWAŁA WPRAWIE WPROWADZRNIA ZMIAN DO UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA NR 16/2016
 13. UCHWAŁA W SPRAWIE ZBIORNIKÓW WODNYCH NA DZIAŁKACH I ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY WYNIKAJĄCE Z NAPEŁNIENIA ZBIORNIKA