INFORMACJA W SPRAWIE PODJĘTYCH UCHWAŁ NA WALNYM ZEBRANIU W DNIU 18 LIPCA 2021

WALNE ZEBRANIE UCHWALIŁO :

  1. WYSOKOŚĆ  OPŁATY OGRODOWEJ I TERMINU WNOSZENIA W 2021 ROKU
  2.  WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY OGRODOWEJ- OPŁATA ENERGETYCZNA W 2021 ROKU
  3.  WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY OGRODOWEJ – OPŁATA WODNA W 2021 ROKU 
  4. WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY OGRODOWEJ- OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI  W 2021 ROKU
  5.  REALIZACJĘ  ZADAŃ  REMONTOWYCH