Komunikat

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE W CELU DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W OGRODZIE ZOSTAŁ URUCHOMIONY  NADZÓR PREWENCYJNY FUNKCJONARIUSZY VI ODDZIAŁU TERENOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ M.ST. WARSZAWY.

WSZELKIE ZAUWAŻONE DEWASTACJE, WŁAMANIA DO ALTAN ORAZ POBYT OBCYCH OSÓB NA TERENIE OGRODU ZGŁASZAĆ PROSIMY  POD BEZPŁATNY NUMER TELEFONU FUNKCJONUJĄCY CAŁODOBOWO !!!

NR 986