Komunikat

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE  NIE BĘDZIE ROZPATRYWAĆ WNIOSKÓW  DZIAŁKOWCÓW , KTÓRZY NIE DOKONALI ZAPŁATY ZA DZIAŁKĘ LUB NIE UISZCZĄ  NA KONIEC SEZONU LETNIEGO NALEŻNOŚCI ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W 2018 ROKU LUB  PODNAJMUJĄ ALTANY.

 POWYŻSZE USTALENIA ZOSTAŁY ZAWARTE W UCHWALE NR 18/2018 Z DNIA 21 KWIETNIA 2018 WALNEGO ZEBRANIA I ZARZĄD ROD „RAJ” JEST ZOBOWIĄZANY RESPEKTOWAĆ PRZEPISY ZWIĄZKOWE.