Komunikat

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 18/2018 WALNEGO ZEBRANIA DZIAŁKOWCY, KTÓRZY PRZEBYWAJĄ NA  DZIAŁKACH CAŁOROCZNIE, ZOBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZANIA NALEŻNOŚCI ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CO MIESIĄC NIEZALEŻNIE OD ZUŻYCIA KWH.

OPÓŹNIENIE W UISZCZANIU NALEŻNOŚCI SKUTKOWAĆ BĘDZIE NATYCHMIASTOWYM WYŁĄCZENIEM ENERGII  BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA UŻYTKOWNIKA DZIAŁKI.